Armbanden
 
DISCLAIMER
 
Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

Marianne Hoelen “www.hoelen.eu” is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van deze website en evenmin voor de inhoud op de websites waar deze website naar verwijst.  Marianne Hoelen “www.hoelen.eu” vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

Alle op deze website geplaatste content, website ontwerp, lay-out en alle in deze website gebruikte broncode zijn eigendom van  Marianne Hoelen “www.hoelen.eu”. 

Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  Marianne Hoelen “www.hoelen.eu”.

 

 Broches
 Doosjes
 Halssieraden
 Objecten
 Oorbellen
 Ringen
 Foto's atelier
 Contact

HOME  |  DISCLAIMER  |  PRIVACY  |

© 2007 - 2012 Copyright Hoelen | Alle rechten voorbehouden | Powered by: Webdesign Center